Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi ellei toisin mainita

Opettajien yhteinen puhelinnumero:
040 130 9110

tomi copy

Tomi Valkeapää

Yhtenäiskoulun rehtori
040 538 7665
riittareksi

Riitta Talka

Apulaisrehtori (yläkoulu)
040 529 4389
marjukka

Marjukka Havo-Tuovinen

Apulaisrehtori (esikoulu ja Peltola)
0400 655 190
santtu

Santtu Peltomaa

Apulaisrehtori (Ainola)
Virkavapaalla 10.8.2020-6.6.2021 - Sijaisena toimii Hannu Laivamaa 0408430014

Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Pirjo Näppi
040 775 2839

Henri Velling
040 456 5151

Aija Tikka
040 130 9101

Hannu Reponen
040 703 7401
etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Anni-Elina Leinonen (7ABCF, 8IJK, 9GJK)
0400 228 055

Riikka Lahtinen (7EGH, 8 ABCD, 9 ADEF)
040 735 9011

Riitta Talka (Luotsi, Majakka)
040 529 4389

Henna-Maaria Huhtanen (7DIJK, 8 EFGH, 9 BCH)
040 683 1199

Tietotekninen ylläpito Hikipää Joni
040 662 0291
etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Keittiöemäntä Leila Kuosa
040 356 3366
etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi

Koulukuraattori Heli Kuokkanen
(7GHIJ, 8CDGH, 9DFHJK, pienryhmät)
040 824 6984 (Ke-Pe)
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Koulukuraattori Eeva Helkiö
(Luokat 7ABCDEFK, 8ABEFJK, 9ABCEG)
040 484 9206 (Ti-To)
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Terveydenhoitaja Iiris Koskinen (7ACFGIJ, 8ABCFK, 9ABCDEFGHJK ja pienryhmät)
0400 157 592 (Ti-To)
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Terveydenhoitaja Sanna Keltanen
3BCM, 4ABCM, 5ABM, 6ABM, 3-6D, 7BDEHK, 8DEGHJ)
040 127 4183 (Ma-Pe)
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Terveydenhoitaja Anu Kyröläinen
(eskarit, 1ABC, 1-2D, 2ABC, 3A ja 2-3D)
040 651 3113 (Ma-Pe)
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Koulupsykologi: Liisa Vilkko
040 198 8794
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Eksoten koulutyöntekijä: Tuula Järvinen
0400 157 559
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Koulunuorisotyöntekijä: Riita Korhonen
040 591 7784
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Puhelin:
040 569 3561

Jenna Falk
Mari Mannila-Mäkinen
Ritva Silvennoinen
Sari Peronmaa
Heli Piironen
Maria Suomalainen

Peltola
Pauliina Mustonen ja Ilona Ekström (1A)
Saija Kousa (1B)
Jaakko Mentula (1C)
Mirja Tikka (1D)
Jatta Heikkinen (2A)
Paula Havukainen (2B)
Jatta Sederholm (2C)
Pia Siltanen (2-3D)

Hanna Burke (ohjaaja)
Kaipia Laura (ohjaaja)
Janica Ryökkynen (ohjaaja)

Ainola

Katariina Kokkonen (3A)
Hanna Rantanen (3B)
Hanna Hyvärinen(3M)
Pia Bryggare (4A)
Pekka Heikkinen (4B)
Suvi Tuovinen (4C)
Hanna Rautiainen (4M)
Elina Seppälä (5A)
Oona Rintamaa  (5B)
Petri Jakkola (5C)
Elisa Malmi (5M)
Aki Mononen (6A)
Tiina Timperi (6B)
Elina Lamberg-Miettinen (6M)
Anna Anttinen (3-6 D)
Petri Karttunen (Majakka)
Sonja Himmi (erityisopettaja)
Heidi Eskola (erityisopettaja)
Tuomas Arponen (erityisopettaja)
Anni Nevalainen (erityisopettaja)

Katja Autio (espanja)
Hanna Seppänen (espanja)
Mika Suoraniemi (liikunta)
Teemu Kemppainen (käsityö)
Helena Suninen (käsityö)
Sanna Laivamaa (käsityö)
Pirjo Luopa (ranska)
Mikael Sund (resurssiopettaja)
Satu Ihalainen (ruotsi)
Jaana Hirvonen (saksa/englanti)
Kirsi Rovio(venäjä/ortodoksiuskonto)
Veera Steiger (ohjaaja)
Anne Jussinniemi (ohjaaja)

Arponen Tuomas (laaja-alainen erityisopettaja)
Autio Katja (espanja)
Enkkelä Marja (matematiikka, fysiikka, kemia)
Forsman Kai (biologia, maantieto)
Heikkilä Wilma (erityisluokanopettaja)
Hirvonen Jaana (englanti)
Hovi Katja (ruotsi, saksa)
Huhtala Jussi (liikunta, terveystieto)
Hämäläinen Merja (kotitalous, terveystieto)
Ihalainen Satu (englanti, ruotsi)
Innanen Jari (liikunta, terveystieto)
Innanen Tytti (liikunta)
Jaakkola Petri (elämänkatsomustieto, tietotekniikka) (virkavapaalla 19.12.2019)
Jaskio-Röyti Jenni (matematiikka, fysiikka, kemia)
Johansson Janika (äidinkieli ja kirjallisuus)
Karasti Jenni (terveystieto, kotitalous)
Kaskinen Eeva (äidinkieli ja kirjallisuus)
Kemppainen Teemu (tekninen työ)
Kiiski Tytti (matematiikka, fysiikka, kemia)
Kiiskinen Viivi (kuvataide)
Lainpelto Mari (kotitalous, terveystieto)
Laivamaa Hannu (matematiikka, tietotekniikka)
Laivamaa Katri (laaja-alainen erityisopettaja)
Laivamaa Sanna (tekstiilityö, kuvataide)
Leminen Anne (ruotsi, saksa)
Luopa Pirjo (englanti, ranska)
Lukkari Petra (kuvataide, äidinkieli)
Luukas Teija (englanti)
Lähde Anita (uskonto, historia, yhteiskuntaoppi)
Lääveri Elisa (laaja-alainen erityisopettaja)
Melkko Helena (englanti, ruotsi)
Metsäkallio Taru (uskonto, historia, yhteiskuntaoppi)
Meuronen Veera (musiikki)
Nevalainen Anni (laaja-alainen erityisopettaja)
Nurmiainen Anniina (kotitalous)
Olkinuora-Johansson Pia (biologia, maantieto, terveystieto)
Peltola Kirsi (historia, yhteiskuntaoppi)
Rauma Anna-Lena (matematiikka, fysiikka, kemia)
Reinikainen Petteri (erityisluokanopettaja, Poiju-luokka)
Reponen Taija (matematiikka, fysiikka, kemia)
Ridell Maria (uskonto, psykologia, matematiikka)
Ryhänen Marita (äidinkieli ja kirjallisuus)
Salonen Sanna (Ortodoksi uskonto)
Selenius Hedi (äidinkieli ja kirjallisuus)
Seppänen Hanna (espanja)
Siimes Olga (venäjä)
Skyttä Mika (matematiikka, fysiikka, kemia)
Sund Mikael (resurssiopettaja)
Suninen Helena (tekstiilityö, kuvataide)
Suoraniemi Mika (liikunta)
Turkia Ritva (liikunta)
Valtanen Aki (historia, yhteiskuntaoppi)
Vartiainen Ulla (matematiikka, fysiikka, kemia)
Vuorikari Päivi (biologia, maantieto)
Ylhäinen Mari (resurssiopettaja)
Ylä-Outinen Tero (matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka)

Liimatainen Tero (koulunkäynninohjaaja)
Liukkonen Tuomas (koulunkäynninohjaaja Poiju)
Mäkiä Matti (koulunkäynninohjaaja Pursi)
Qvist Marjo (koulunkäynninohjaaja)
Tomingas Kairit (koulunkäynninohjaaja)

Anni Karhu (liikunnanohjaaja)

Heidi Eskola (alakoulu 1-2lk)
040 161 4560

Anni Nevalainen (4C, 4M, 5B, 6B, 6M, 7DE, 8AB, 9AB)
040 668 5880

Tuomas Arponen (3M, 4A, 5M, 6A, 3-6D, 7CG, 8CI, 9DF)
040 567 4778

Mari Ylhäinen (7.–9lk)
040 142 4281

Katri Laivamaa (7FIJK, 8GHJK, 9GHJ)
040 661 5988

Elisa Lääveri (7ABH, 8DEF, 9CEK)
040 638 6338

Iikka Voutilainen (7-9lk)
040 149 5366

Iltapäiväkerho (Saimaan Sähinä ry): 046 849 0116

Iltapäiväkerho (kaupunki): Lea Laukkanen ja Simo Oikkonen
040 683 4525