Opiskelu musiikkiluokilla

Lappeenrannan musiikkiluokat toimivat yleisopetuksen rinnalla tarjoten oppilaille painotettua musiikinopetusta eli musiikin opetuksen määrä on normaalia suurempi. Musiikin perusteita eli nuotinluku- ja kirjoitustaitoa opiskellaan jo kolmannelta luokalta alkaen ja jatketaan koko peruskoulun ajan. Musiikin perusteiden opetuksessa tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa. Musiikkituntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. Kimpisen yhtenäiskoulussa kerhoja on myös muissa taide- ja taitoaineissa, joten esim. liikunnasta kiinnostunut musiikkiluokan oppilas saa mahdollisuuksia myös ko. aineen harrastamiseen koulupäivän yhteydessä.

Kaikki musiikkiluokat esiintyvät runsaasti. Erilaiset vuoden aikana pidettävät juhlatilaisuudet ovat esimerkkejä tilanteista, joihin musiikkiluokilta pyydetään esiintyjiä. Oppilaat saavat näin ollen musiikkiluokka-aikanaan paljon esiintymiskokemusta. Esiintymisillä ja pitkäjänteisellä harjoittelulla on huomattu olevan positiivinen vaikutus oppilaiden yleisiin opiskelutaitoihin. Musiikkiluokkalainen on myös vastuullinen koululainen.