Hakeminen musiikkiluokalle

Musiikkiluokka alkaa kolmantena kouluvuotena ja jatkuu koko peruskouluajan yhdeksännen luokan loppuun. Musiikkiluokalle valittu ei voi myöhemmin hakea mihinkään muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityispainotusryhmään. Musiikkiluokalle valitaan lappeenrantalaisia koululaisia koulun ja musiikkiopiston yhdessä järjestämän valintakokeen perusteella.

Hakuaika musiikkiluokalle on toisena kouluvuotena tammikuussa. Oppilas osallistuu helmikuussa musiikkiopistolla pidettävään valintakokeeseen. Koe sisältää erilaisia laulu- ja rytmitehtäviä, joiden avulla arvioidaan edellytyksiä omaksua musiikin eri osa-alueiden taitoja. Kokeen yhteydessä hakijan on esitettävä jokin hakuohjeissa nimetyistä lauluista  ilman säestystä. Musiikkiopiston oppilaiksi jo aikaisemmin valintakokeen perusteella otettujen osalta valintakoe koostuu laulunäytteestä, ryhmämusisointiosuudesta ja musiikkiluokkien opettajien haastattelusta.

Mikäli hakijoiden joukossa on jo Musiikkiopiston oppilaina olevia enemmän kuin 16 järjestetään musikaalisuutta arvioiva valintakoe uudelleen kaikille hakijoille (myös jo Musiikkiopiston valintakokeen aiemmin hyväksytysti suorittaneille). Musiikkiluokkahaussa huomioidaan hakijan uusitussa kokeessa saama pistemäärä. 

Musiikkiluokalle hakemisesta ja oppilaaksiotosta ilmoitetaan Wilmassa huoltajille.

Oppilasmaksut

Huoltajat vastaavat musiikkiopiston lukukausimaksuista.

Koulumatkat

Musiikkiluokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä musiikkiluokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kimpisen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulupaikan kriteerien mukaisesti.


Valintakriteerit – HUOM! Kriteerit uudistuneet 2020 hakuun.

Valintakriteerit ovat järjestyksessä:

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan musiikkiluokalle ottaa myös muiden kuntien muut valintakriteerit täyttäviä oppilaita.

  2. Oppilaan musikaalisuutta arvioivan Lappeenrannan musiikkiopiston ja Kimpisen koulun järjestämän valintakokeen tulokset. Musiikkiopistoon aiemmin otettu osallistuu valintakokeeseen vain ryhmämusisointia arvioivaan osuusteen, laulunäytteeseen ja haastatteluun. Ryhmämusisointiosuudesta on saatava hyväksyttävä pistemäärä (väh. 10/20), jotta hakija voi tulla valituksi musiikkiluokalle. Muutoin perusteena on aiemman musiikkiopiston järjestämän valintakokeen tulos. Mikäli hakijoiden joukossa on jo musiikkiopiston oppilaina olevia enemmän kuin 16, järjestetään musikaalisuutta arvioiva valintakoe kaikilta osilta uudelleen kaikille hakijoille (myös jo Musiikkiopiston valintakokeen aiemmin hyväksytysti suorittaneille). Musiikkiluokkahaussa huomioidaan oppilaan uusitussa kokeessa saama pistemäärä.

  3. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän musikaalisuustestissä, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet laulutaitoa arvioivasta osiosta.

  4. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän myös laulutaitoa arvoivasta osuudesta, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet ryhmämusisointiosuudesta.

  5. Arvonta niiden oppilaiden kesken, jotka ovat saaneet musiikkiopiston valintakokeessa, laulutaitoa arvioivassa osuudessa ja ryhmämusisointiosuudessa saman pistemäärän, joka on vähintään luokalle valintaa edellytetty minimipistemäärä.