Ainola

Kimpisen alakoulu toimii kahdessa eri rakennuksessa ja yksikössä (Peltola ja Ainola). Ainola on fyysisesti samassa rakennuksessa Kimpisen yläkoulun kanssa Pohjolankatu 23:ssa. Ainolassa työskentelevät yleisopetuksen luokat 3.-6., musiikkiluokat (3.-6. M) ja erityisopetuksen pienryhmä.

Oppilaita Ainolan yksikössä on tällä hetkellä hiukan alle 300, mutta tiiviin yhteisön tunnelmaa luo se, että kaikki luokat ovat hyvin lähellä toisiaan, käytännössä yhden käytävän varrella. Innokkaat ja eläväiset alakoululaiset tuovat sopivasta elämää ja liikettä Pohjolankadun käytäville, ja yhtenäiskoulun periaatteiden mukainen yhteistoiminta ala- ja yläkoululaisten välillä on luontevaa. Ainolan oppilaiden kynnys siirtyä yläkouluun on hyvin matala, sillä rakennus, sen käytävät ja luokat sekä myös osa opettajista ovat 7. luokalle siirryttäessä oppilaille jo entuudestaan tuttuja.