Oppilaan Wilma ja @lappee.fi tunnus

Muistutus oppilaille ja heidän huoltajille.

Oppilaiden koulussa käytettävä tunnus etunimi.sukunimi@lappee.fi on pois käytöstä viikon 26, myös heidän oma Wilma-tunnus on pois käytöstä tuona aikana.

Viikosta 27 eteenpäin oppilaat käyttävät uutena Wilma-tunnuksenaan etunimi.sukunimi@lappee.fi tunnusta johon myös vaihtuu salasana joka toimitetaan huoltajille.

Sivusto on työn alla

Hei, sivustosta huomaatte että ne ovat vielä keskeneräiset, sivuston arvioitu valmistuminen on kevät 2020 jotta ne olisivat käytössä lukuvuoteen 2020-2021.

Kimpisen koulusta ProKoulu

Kimpisen koulu on aloittanut ProKoulu-kehittämishankkeen. ProKoulu-hanke on Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki –instituutin koordinoima kehittämishanke.

ProKoulussa tavoitteena on luoda koululle positiivinen toimintakulttuuri. Positiivinen ryhmässä oppiminen tukee oppilaiden kehitystä kohti koulun kasvutavoitteita. Varhainen puuttuminen suunnitelmallisesti lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: www.prokoulu.fi

ProKoulu Kimpisessä:
Lukuvuonna 2014-15 määrittelimme yhdessä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa koulun yleiset käyttäytymisodotukset. Tätä kautta seuloutui yhteiseksi arvoksemme ”vastuu työympäristöstä”. Tavoitteeksemme muotoutui ”Viihtyisä Kimpinen” ja toimintaohjeiksemme muodostui ”Huomioin-Huolehdin-Uskallan” . Niinpä ProKoulu-tunnuksemme on pöllö, joka huhuilee HuHuU.