Vieraat kielet

Vieraiden kielten opetus kehittää oppilaiden viestinnän taitoja opiskeltavalla kielellä. Se antaa kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja sekä taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää kielialueen kulttuurituntemusta. Oppilaita ohjataan aktiivisuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. 

Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua.  Arvioimme monipuolisesti tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden saavuttamista sekä suullisen kielitaidon kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (OPS). Ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilasta autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.

Tarkempaa tietoa tästä linkistä