Taito- ja Taideaineet

Nelikenttä käsityön opetuksessa ja arvioinnissa

Tiedot ja taidot:

 • Materiaalit
 • Tekniikat
 • Työvälineet

Suunnittelun taidot:

 • Esteettinen suunnittelu
 • Tekninen suunnittelu
 • Ajankäytön suunnittelu

Työskentelyn taidot:

 • Työn tekeminen
 • Oppimateriaalin käyttö
 • Ongelmanratkaisu

Kasvattamisen taidot:

 • Itsetunto
 • Kriittisyys
 • Kulttuuri
 • Vastuu
 • Kestävä kehitys

(Huovila & Rautio 2007, Käsityön nelikenttä)

 

7 luokan arviointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. luokalla käsitöissä on 3 jaksoa:

 • Tekstiilityö, ompelu ja lankatyöt
 • Tekninen työ, metalliteknologia ja puuteknologia
 • Muotoilu ja monimateriaalinen projekti

Joulun jälkeen todistukseen tulee väliarviointi ja keväällä päättöarviointi, jos oppilas ei valitse käsityötä valinnaisaineeksi.