Äidinkieli ja kirjallisuus

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja sekä monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

Kimpisen koulussa äidinkielen opiskelu on aloitettu syksyllä 2019 uudistetuissa tiloissa, joissa opiskelee samanaikaisesti kaksi ryhmää kahden opettajan johdolla.

Tarkempaa tietoa työskentelystä ja arvioinnista löytyy tämän linkin kautta.